headernew
energie uit de natuur - happy lady

Klimatisatie

Verwarming

Zonne-energie

Ventilatie

Electriciteit

Sanitair

Dimplex. Hernieuwbare oplossingen

In de lucht is er warmte in overvloed.
Helemaal gratis!

button naar downloads

Lucht/water-warmtepompen.

Het hele jaar door te gebruiken van +35°C tot -25°C• Altijd ter beschikking aangezien het een onuitputtelijke warmtebron is. Bruikbaar voor verwarming, warmwaterbereiding en zwembad-waterverwarming.

 • Eenvoudige benutting van de warmtebron.
 • Opstelling van de warmtepomp die tegen alle weersomstandigheden bestand is op een fundering met condens afloop.
 • Beschermde plaatsing van de hydraulische en elektrische kabels binnenshuis.
   

Warmtebron buitenlucht.

Lucht/Water-warmtepompen.

Bodem/Water-warmtepompen:
horizontale captatie en verticale aardsonde.

In de bodem is er warmte in overvloed.
Helemaal gratis!

Ingegraven collectoren.

Als u voldoende plaats in de tuin hebt, genieten ingegraven horizontale collectoren de voorkeur: drukbestendige buizen waarin een mengsel van water en een antivriesmiddel circuleert. Voor het bepalen van de vereiste captatie oppervlakte geldt de volgende vuistregel: warmte-vermogen van de warmtepomp (kW) x 40 = oppervlakte in m2. De buizen liggen ongeveer 1,2 m diep onder het maaiveld. De afstand tussen de afzonderlijke buizen bedraagt minstens 0,6 m tot 0,8 m.

Sondes.

Als er onvoldoende plaats is of als er ook dient gekoeld te worden, gaat men niet in de breedte maar in de diepte, met verticale sondes. Daarbij worden in boorgaten, die tot meer dan 100 m diep kunnen zijn, drukbe-stendige leidingen ingevoerd, waarin een mengsel van antivries en water circuleert. Als vuistregel geldt: het verwarmingsvermogen van de warmtepomp (kW) x 20 = lengte van de verticale sondes in meter. De juiste bepaling van de ingegraven collectoren of sondes dient exact te gebeuren door de ontwerper van de verwarmingsinstallatie, door uw Dimplex specialist

Warmtebron bodem.

 • Geringe temperatuurschommelingen in de buurt van het oppervlak. Grenzen voor de inzet van warmtepompen: temperatuur van de bodem -5°C tot +25°C
 • Bruikbaar voor verwarming en warmwater- en zwembadwaterbereiding
 • Constant temperatuurniveau van de sonde bruikbaar voor passieve en actieve koeling.
   

Water/Water-warmtepompen:

Kosteloze energie uit het grondwater.

De water/water-warmtepompen zijn dankzij de innovatieve spiraalwarmtewisselaar van RVS geschikt voor vrijwel alle grondwaterkwaliteiten.

Als de watertemperatuur niet hoger is dan 13°C is het niet nodig om het water te laten analyseren op oxidatie. Enkel de grenswaarden voor ijzer en mangaan moeten gecontroleerd en nageleefd worden zodat de warmte-broninstallatie niet kan dichtslibben door afzetting van ijzer- en mangaanoxides. De put moet worden geboord door een erkend putboorder.

Warmtebron grondwater.

 • Het hele jaar door ter beschikking op een temperatuur van 7-12°C
 • Voor gebruik van grondwater: toelating aanvragen, wateranalyse, twee putten, pompdebiet nazien, dompelpomp, grondwerken en bouwkundige maatregelen
 • Gebruikt voor verwarming, warmwater- en zwembadwater bereiding - in combinatie met speciale accessoires ook voor passieve koeling.
   
dimplex1
dimplex2
dimplex3
dimplex4